ANATOMIJA I MORFOLOGIJA BILJAKA


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+3+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa student će moći da: Opiše građu, osobine i funkcije biljne ćelije -Objasni anatomsku građu biljnih tkiva i organa -Opiše morfološku građu biljnih organa -Razumije povezanost morfologije i anatomije sa funkcijom kako organa tako i organizma u cjelini -Razlikuje građu pojedinih organa biljke u odnosu na ekološke uslove -Objasni tipove razmožavanja i životne cikluse biljaka -Uoči strukture karakteristične za biljnu ćeliju, tkiva, organe na trajnim i nativnim preparatima, zna da nacrta pojedine regione i označi crteže -Znanja stečna na ovom kursu su osnov za ostale botaničke discipline

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
OLIVERA DELEVIĆ3x4
50B+4S+12P
DRAGANA PETROVIĆ3x4
50B+4S+12P
SLAĐANA KRIVOKAPIĆ4x1
50B+4S+12P

I KOLOKVIJUM - REZULTATI

I KOLOKVIJUM

I KOLOKVIJUM

POCETAK NASTAVE U STUDIJSKOJ 2021/22

REZULTATI SEPTEMBARSKOG ROKA

EVIDENCIJA POENA I PREDLOG OCJENE_DRUGI TERMIN SEPTEMBARSKOG ROKA

ANATOMIJA 18, 19, 20

ANATOMIJA 17

ANATOMIJA 15, 16

ANATOMIJA I MORFOLOGIJA 14

ANATOMIJA I MORFOLOGIJA 12,13

ANATOMIJA 11