Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-ANATOMIJA I MORFOLOGIJA BILJAKA

EVIDENCIJA POENA I PREDLOG OCJENE NAKON POPRAVNOG ZAVRSNOG DIJELA ISPITA

15.02.2021


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-ANATOMIJA I MORFOLOGIJA BILJAKA

POPRAVNI ZAVRSNI ISPIT_RASPORED PO GRUPAMA

11.02.2021


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-ANATOMIJA I MORFOLOGIJA BILJAKA

Nova objava - 10.02.2021 00:18 Rezultati praktičnog ispita

10.02.2021


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-ANATOMIJA I MORFOLOGIJA BILJAKA

PRIJAVA ZA POPRAVNI ZAVRSI DIO ISPITA

09.02.2021


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-ANATOMIJA I MORFOLOGIJA BILJAKA

Nova objava - 27.01.2021 13:20 Popravni praktični - termin polaganja

27.01.2021


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-ANATOMIJA I MORFOLOGIJA BILJAKA

EVIDENCIJA POENA I PREDLOG OCJENA NAKON ZAVRSNOG DIJELA ISPITA

23.01.2021


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-ANATOMIJA I MORFOLOGIJA BILJAKA

ZAVRSNI ISPIT_RASPORED PO GRUPAMA

21.01.2021


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-ANATOMIJA I MORFOLOGIJA BILJAKA

Nova objava - 20.01.2021 23:20 Rezultati praktičnog ispita

20.01.2021


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-ANATOMIJA I MORFOLOGIJA BILJAKA

II KOLOKVIJUM_REZULTATI

17.01.2021


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-ANATOMIJA I MORFOLOGIJA BILJAKA

PRIJAVA ZA ZAVRSNI ISPIT

17.01.2021


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-ANATOMIJA I MORFOLOGIJA BILJAKA

II KOLOKVIJUM_RASPORED

13.01.2021


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-ANATOMIJA I MORFOLOGIJA BILJAKA

Nova objava - 11.01.2021 19:41 Praktični ispit - termin polaganja

11.01.2021


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-ANATOMIJA I MORFOLOGIJA BILJAKA

PRIJAVA ZA II KOLOKVIJUM

09.01.2021


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-ANATOMIJA I MORFOLOGIJA BILJAKA

Nova objava - 24.12.2020 16:29 Obavještenje za vježbe

24.12.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-ANATOMIJA I MORFOLOGIJA BILJAKA

TERMIN NASTAVE ZA 15. 12. 2020.

15.12.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-ANATOMIJA I MORFOLOGIJA BILJAKA

Nova objava - 13.12.2020 11:06 Materijal za vježbu br.11.

13.12.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-ANATOMIJA I MORFOLOGIJA BILJAKA

Nova objava - 09.12.2020 23:13 Obavještenje za vježbe

09.12.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-ANATOMIJA I MORFOLOGIJA BILJAKA

Nova objava - 03.12.2020 21:01Obavještenje- Vježba br.10.

03.12.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-ANATOMIJA I MORFOLOGIJA BILJAKA

Nova objava - 28.11.2020 22:15 Materijal za vježbu br.8 i 10.

28.11.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-ANATOMIJA I MORFOLOGIJA BILJAKA

Nova objava - 26.11.2020 17:26 Obavjestenje - vježbe

26.11.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-ANATOMIJA I MORFOLOGIJA BILJAKA

I KOLOKVIJUM - REZULTATI

22.11.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-ANATOMIJA I MORFOLOGIJA BILJAKA

Nova objava - 20.11.2020 12:22 Materijal za vježbu br. 6 i 7.

20.11.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-ANATOMIJA I MORFOLOGIJA BILJAKA

Nova objava - 19.11.2020 12:23Obavještenje - vježba br.7.

19.11.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-ANATOMIJA I MORFOLOGIJA BILJAKA

I kolokvijum_RASPORED PO GRUPAMA

18.11.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-ANATOMIJA I MORFOLOGIJA BILJAKA

I KOLOKVIJUM

15.11.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-ANATOMIJA I MORFOLOGIJA BILJAKA

Nova objava - 12.11.2020 12:06 Obavjestenje- vježbe

12.11.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-ANATOMIJA I MORFOLOGIJA BILJAKA

Nova objava - 08.11.2020 16:28

08.11.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-ANATOMIJA I MORFOLOGIJA BILJAKA

Nova objava - 08.10.2020 11:58 Novi raspored grupa za vjezbe

08.10.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-ANATOMIJA I MORFOLOGIJA BILJAKA

POCETAK NASTAVE U STUDIJSKOJ 2020/21

26.09.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-ANATOMIJA I MORFOLOGIJA BILJAKA

Nova objava - 19.09.2020 21:19 Rezultati praktičnog ispita

19.09.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-ANATOMIJA I MORFOLOGIJA BILJAKA

EVIDENCIJA POENA_DRUGI TERMIN SEPTEMBARSKOG ROKA

19.09.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-ANATOMIJA I MORFOLOGIJA BILJAKA

Nova objava - 16.09.2020 10:39 Praktični ispit (Anatomija i Fiziologija biljaka)

16.09.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-ANATOMIJA I MORFOLOGIJA BILJAKA

Nova objava - 06.09.2020 20:10 Rezultati praktičnog ispita

06.09.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-ANATOMIJA I MORFOLOGIJA BILJAKA

EVIDENCIJA POENA_PRVI TERMIN SEPTEMBARSKOG ROKA

06.09.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-ANATOMIJA I MORFOLOGIJA BILJAKA

Nova objava - Praktični ispit (termin polaganja)

02.09.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-ANATOMIJA I MORFOLOGIJA BILJAKA

SEPTEMBARSKI ROK

26.08.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-ANATOMIJA I MORFOLOGIJA BILJAKA

EVIDENCIJA POENA I PREDLOG OCJENE_FINALNA TABELA

08.02.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-ANATOMIJA I MORFOLOGIJA BILJAKA

USLOVNI USMENI DIO ISPITA

03.02.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-ANATOMIJA I MORFOLOGIJA BILJAKA

EVIDENCIJA POENA I PREDLOG OCJENE NAKON POPRAVNOG ZAVRSNOG DIJELA ISPITA

02.02.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-ANATOMIJA I MORFOLOGIJA BILJAKA

POPRAVNI ZAVRSNI ISPIT

27.01.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-ANATOMIJA I MORFOLOGIJA BILJAKA

Nova objava - 25.01.2020 15:01 Rezultati popravnog praktičnog ispita

25.01.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-ANATOMIJA I MORFOLOGIJA BILJAKA

EVIDENCIJA POENA I PREDLOG OCJENE NAKON PREGLEDA RADOVA ZAVRSNIG DIJELA ISPITA

24.01.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-ANATOMIJA I MORFOLOGIJA BILJAKA

Nova objava - Popravni praktični- termin polaganja

22.01.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-ANATOMIJA I MORFOLOGIJA BILJAKA

EVIDENCIJA POENA I PREDLOG OCJENE NAKON ZAVRSNOG DIJELA ISPITA

18.01.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-ANATOMIJA I MORFOLOGIJA BILJAKA

Nova objava - Popravni praktični- teemin polaganja

17.01.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-ANATOMIJA I MORFOLOGIJA BILJAKA

ZAVRSNI ISPIT

13.01.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-ANATOMIJA I MORFOLOGIJA BILJAKA

Nova objava - 08.01.2020 19:16 Rezultati praktičnog ispita

08.01.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-ANATOMIJA I MORFOLOGIJA BILJAKA

Nova objava - Rezultati praktičnog ispita

08.01.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-ANATOMIJA I MORFOLOGIJA BILJAKA

ZAVRSNI ISPIT

30.12.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-ANATOMIJA I MORFOLOGIJA BILJAKA

EVIDENCIJA POENA_II KOLOKVIJUM

27.12.2019


1 | 2