LABORATORIJSKI PRAKTIKUM


Semestar: 3
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 1+0+2
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGANA PETROVIĆ2x1
4B
MILOJE SUNDIĆ1x1
4B