LABORATORIJSKI PRAKTIKUM


Semestar: 3
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 1+0+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGANA PETROVIĆ2x2
16B+1S
VUKOICA DESPOTOVIĆ2x2
16B+1S
MILOJE SUNDIĆ1x1
16B+1S