Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. objasni princip rada interpretera i kompajlera 2. upotrebljava regularne izraze i gramatike za specifikaciju jezika 3. prepoznaje načine provjere tipova u programskim jezicima 4. razlikuje načine implementacije opsega i prenošenja parametara 5. procjenjuje i vrednuje načine organizacije memorije za različite konstrukcije programskih jezika 6. implementira jednostavni interpereter ili kompajler primjenom generatora skenera i generatora parsera

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDAR PLAMENAC2x1
19B+20S+18P
SAVO TOMOVIĆ3x1
19B+20S+18P

Vježbe

Prvi kolokvijum

Prvi domaći zadatak

Zadaci za vježbu

Materijali

Vježbe

Neki primjeri - RI, KSG, DKA

cas05 - MIPS, uvod u RE, KSG, DKA

MIPS - cas04

MIPS - cas03

MIPS - cas02

MIPS - uvod