Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
KOSTA PAVLOVIĆ2x1
11B+9S+3P
SRĐAN KADIĆ3x1
11B+9S+3P