ENGLESKI JEZIK IV


Semestar: 4
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita, student će moći da: - razlikuje, razumije i koristi složenu računarsku terminologiju na engleskom jeziku iz oblasti programiranja, Interneta, složenijih algoritama, - zna da na engleskom jeziku objasni složenije računarske procedure, - razumije osnovne poruke popularno-stručnih tekstova iz oblasti računarstva na engleskom jeziku, - ostvari samostalnu usmenu i pisanu komunikaciju na engleskom jeziku na višem srednjem nivou, - usmeno prezentuje na izabranu stručnu temu na engleskom jeziku.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SAVO KOSTIĆ1x1
15B+9S+5P
IGOR IVANOVIĆ2x1
15B+9S+5P