Igor Ivanović

dr Igor Ivanović

docent | Filološki fakultet

Rođen sam u Zenici, Bosna i Hercegovina. Diplomirao sam 2006. godine, na katedri za engleski jezik, na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Magistrirao sam 2009. godine na Institutu za strane jezike. Doktorske studije sam završio na Filološkom fakultetu u Beogradu na studijskom programu: Jezik, književnost, kultura, modul Jezik, a tema doktorske disertacije je bila „Kontrastivna analiza stručne terminologije EU kroz perspektivu korpusne lingvistike“. Bavim se korpusnom i računarskom...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne1SAVREMENI ENGLESKI JEZIK I0 x 00 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne1SAVREMENI ENGLESKI JEZIK I-NIVO B2.12 x 10 x 00 x 0
FILPREVODILAŠTVO - ENGLESKI JEZIKMaster1STRATEGIJE USMENE KOMUNIKACIJE2 x 10 x 00 x 0
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJAOsnovne1ENGLESKI JEZIK I2 x 10 x 00 x 0
MTFMETALURGIJA I MATERIJALIOsnovne1ENGLESKI JEZIK I2 x 10 x 00 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEOsnovne1ENGLESKI JEZIK 12 x 10 x 00 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEOsnovne1ENGLESKI JEZIK I2 x 10 x 00 x 0
FILPrevodilaštvo - Modul S5: Engleski i ruski jezikSpecijalisticke2SPECIJALISTIČKI RAD0 x 00 x 00 x 0
MTFMETALURGIJA I MATERIJALIOsnovne2ENGLESKI JEZIK II0 x 00 x 00 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEOsnovne2ENGLESKI JEZIK 22 x 10 x 00 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEOsnovne2ENGLESKI JEZIK II2 x 10 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTMaster3SAVREMENI ENGLESKI JEZIK 92 x 10 x 00 x 0
FILPREVODILAŠTVO - ENGLESKI JEZIKMaster3PREVOD TEKSTOVA IZ OBLASTI MEĐUNAR. INTEGRACIJA2 x 10 x 00 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEOsnovne3ENGLESKI JEZIK 32 x 10 x 00 x 0
MFDRUMSKI SAOBRAĆAJOsnovne3ENGLESKI JEZIK III - STRUČNI I0 x 00 x 00 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEOsnovne3ENGLESKI JEZIK III2 x 10 x 00 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEOsnovne4ENGLESKI JEZIK 42 x 10 x 00 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEOsnovne4ENGLESKI JEZIK IV2 x 10 x 00 x 0
MFDRUMSKI SAOBRAĆAJOsnovne5ENGLESKI JEZIK V - STRUČNI III0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2020SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Igor IvanovićHypotheses on Language Emergence and DevelopmentREVUE ROUMAINE DE LINGUISTIQUE-ROMANIAN REVIEW OF LINGUISTICS
2019SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Igor IvanovićEFL Classroom Discourse AnalysisTRANSYLVANIAN REVIEW

Obavjestenja iz nastave

Računarske nauke-Engleski jezik 2

Materijali za nastavu i rezultati ispita

Računarstvo i informacione tehnologije (2017)-Engleski jezik II

Materijali za nastavu i rezultati ispita

Računarstvo i informacione tehnologije (2017)-Engleski jezik IV

Knjiga za predavanja i vježbe

Računarske nauke-Engleski jezik 4

Knjiga za predavanja i vježbe

Hemijska tehnologija (2017)-Engleski jezik II

Engleski jezik 1 - materijali i rezultati

Računarstvo i informacione tehnologije (2017)-Engleski jezik III

Prvi kolokvijum iz Engleskog jezika 3

Računarske nauke-Engleski jezik 3

Prvi kolokvijum iz Engleskog jezika 3

Računarstvo i informacione tehnologije (2017)-Engleski jezik I

Prvi kolokvijum iz Engleskog jezika 1

Računarske nauke-Engleski jezik 1

Prvi kolokvijum iz Engleskog jezika 1

Predavanja iz SUK