Igor Ivanović


Igor Ivanović
Šifra: 285098
Prezime i ime: Igor Ivanović
Titula: dr
Zvanje: docent
Org. jedinica: Filološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne1SAVREMENI ENGLESKI JEZIK I-NIVO B2.12 x 10 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTMagistarske1PREDMET UŽE STRUKE/UVOD U KORPUSNU LINGVISTIKU2 x 10 x 00 x 0
FILPREVODILAŠTVO - ENGLESKI JEZIKMaster1STRATEGIJE USMENE KOMUNIKACIJE2 x 10 x 00 x 0
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJAOsnovne1ENGLESKI JEZIK I2 x 10 x 00 x 0
MTFMETALURGIJA I MATERIJALIOsnovne1ENGLESKI JEZIK I2 x 10 x 00 x 0
MTFMETALURGIJAOsnovne1ENGLESKI JEZIK OPŠTI I0 x 00 x 00 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEOsnovne1ENGLESKI JEZIK 12 x 10 x 00 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEOsnovne1ENGLESKI JEZIK I2 x 10 x 00 x 0
MTFMETALURGIJAOsnovne2ENGLESKI JEZIK-OPŠTI II0 x 00 x 00 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEOsnovne2ENGLESKI JEZIK 22 x 10 x 00 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEOsnovne2ENGLESKI JEZIK II2 x 10 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne3SAVREMENI ENGLESKI JEZIK 3-NIVO C1.12 x 10 x 00 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEOsnovne3ENGLESKI JEZIK 32 x 10 x 00 x 0
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJAOsnovne3ENGLESKI JEZIK III2 x 10 x 00 x 0
MFDRUMSKI SAOBRAĆAJOsnovne3ENGLESKI JEZIK III - STRUČNI I1 x 12 x 10 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEOsnovne3ENGLESKI JEZIK III2 x 10 x 00 x 0
MFMAŠINSTVOOsnovne4ENGLESKI JEZIK II - OPŠTI II2 x 12 x 10 x 0
MFDRUMSKI SAOBRAĆAJOsnovne4ENGLESKI JEZIK II - OPŠTI II2 x 12 x 10 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEOsnovne4ENGLESKI JEZIK 42 x 10 x 00 x 0
MFDRUMSKI SAOBRAĆAJOsnovne4ENGLESKI JEZIK IV - STRUČNI II1 x 01 x 00 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEOsnovne4ENGLESKI JEZIK IV2 x 10 x 00 x 0
MFDRUMSKI SAOBRAĆAJOsnovne4ENGLESKI JEZIK VI - STRUČNI IV1 x 11 x 10 x 0
MFMAŠINSTVOOsnovne5ENGLESKI JEZIK V- STRUČNI III0 x 00 x 00 x 0
MFDRUMSKI SAOBRAĆAJOsnovne5ENGLESKI JEZIK V - STRUČNI III1 x 10 x 00 x 0
MFMEHATRONIKAOsnovne5ENGLESKI JEZIK V - STRUČNI III1 x 10 x 00 x 0
MFDRUMSKI SAOBRAĆAJOsnovne6ENGLESKI JEZIK VI - STRUČNI IV0 x 00 x 00 x 0
MFMAŠINSTVOOsnovne6ENGLESKI JEZIK VI - STRUČNI IV1 x 10 x 00 x 0
MFMEHATRONIKAOsnovne6ENGLESKI JEZIK VI - STRUČNI IV1 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

21.04.2020

Engleski jezik i književnost (2017)-Savremeni engleski jezik 2 – Nivo B2.2

Oksana Raičević - Objava - 21.04.2020 10:58


12.04.2020

Engleski jezik i književnost (2017)-Savremeni engleski jezik 2 – Nivo B2.2

Savremeni engleski jezik 2 (Obrada teksta) - X nedelja - Objava - 12.04.2020 11:44


06.04.2020

Engleski jezik i književnost (2017)-Savremeni engleski jezik 2 – Nivo B2.2

PIsmene i usmene vježbe: video-predavanje i materijal za vježbe za tekuću sedmicu


05.04.2020

Engleski jezik i književnost (2017)-Savremeni engleski jezik 2 – Nivo B2.2

Savremeni engleski jezik 2 Obrada teksta - IX nedelja nastave - Objava - 05.04.2020 12:00


25.03.2020

Engleski jezik i književnost (2017)-Savremeni engleski jezik 2 – Nivo B2.2

SEJ II - samostalni rad studenata u periodu do 30.03.2020. - Objava - 25.03.2020 15:36


29.11.2020

Računarstvo i informacione tehnologije (2017)-Engleski jezik III

Vježbe - online, 30.11.


29.11.2020

Računarske nauke-Engleski jezik 3

Vježbe - online, 30.11.


29.11.2020

Računarstvo i informacione tehnologije (2017)-Engleski jezik I

Vježbe - online, 30.11.


29.11.2020

Računarske nauke-Engleski jezik 1

Vježbe - online, 30.11.


26.11.2020

Engleski jezik i književnost (2017)-Savremeni engleski jezik 3 – Nivo C1.1

kolokvijum i raspored polaganja


26.11.2020

Engleski jezik i književnost (2017)-Savremeni engleski jezik 1 – Nivo B2.1

SEJ 1, Prevod -- X sedmica nastave Nova objava - 26.11.2020 16:00


26.11.2020

Engleski jezik i književnost (2017)-Savremeni engleski jezik 1 – Nivo B2.1

Nova objava - 26.11.2020 15:32


Opširnije