Igor Ivanović


Igor Ivanović
Šifra: 285098
Prezime i ime: Igor Ivanović
Titula: dr
Zvanje: docent
Org. jedinica: Filološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne1SAVREMENI ENGLESKI JEZIK I-NIVO B2.12 x 10 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTMagistarske1PREDMET UŽE STRUKE/UVOD U KORPUSNU LINGVISTIKU2 x 10 x 00 x 0
BTFBILJNA PROIZVODNJAOsnovne1ENGLESKI JEZIK2 x 12 x 10 x 0
BTFSTOČARSTVOOsnovne1ENGLESKI JEZIK2 x 00 x 00 x 0
BTFBILJNA PROIZVODNJAOsnovne1ENGLESKI JEZIK I2 x 10 x 00 x 0
BTFANIMALNA PROIZVODNJAOsnovne1ENGLESKI JEZIK I2 x 10 x 00 x 0
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJAOsnovne1ENGLESKI JEZIK I0 x 00 x 00 x 0
MTFMETALURGIJA I MATERIJALIOsnovne1ENGLESKI JEZIK I2 x 10 x 00 x 0
MTFMETALURGIJAOsnovne1ENGLESKI JEZIK OPŠTI I2 x 00 x 00 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEOsnovne1ENGLESKI JEZIK I2 x 10 x 00 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEOsnovne1ENGLESKI JEZIK 12 x 10 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne2SAVREMENI ENGLESKI JEZIK 2- NIVO B2.22 x 10 x 00 x 0
BTFBILJNA PROIZVODNJAOsnovne2ENGLESKI JEZIK II2 x 10 x 00 x 0
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJAOsnovne2ENGLESKI JEZIK II0 x 00 x 00 x 0
BTFANIMALNA PROIZVODNJAOsnovne2ENGLESKI JEZIK II2 x 10 x 00 x 0
MTFMETALURGIJA I MATERIJALIOsnovne2ENGLESKI JEZIK II2 x 12 x 10 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEOsnovne2ENGLESKI JEZIK 22 x 10 x 00 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEOsnovne2ENGLESKI JEZIK II2 x 10 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne3SAVREMENI ENGLESKI JEZIK III0 x 00 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne3SAVREMENI ENGLESKI JEZIK 3-NIVO C1.12 x 10 x 00 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEOsnovne3ENGLESKI JEZIK 32 x 10 x 00 x 0
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJAOsnovne3ENGLESKI JEZIK III2 x 10 x 00 x 0
MTFMETALURGIJA I MATERIJALIOsnovne3ENGLESKI JEZIK III0 x 00 x 00 x 0
BTFBILJNA PROIZVODNJAOsnovne3ENGLESKI JEZIK III2 x 10 x 00 x 0
BTFANIMALNA PROIZVODNJAOsnovne3ENGLESKI JEZIK III2 x 10 x 00 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEOsnovne3ENGLESKI JEZIK III2 x 10 x 00 x 0
FILPrevodilaštvoOsnovne4SAVREMENI ENGLESKI JEZIK IV0 x 00 x 00 x 0
FILPrevodilaštvoOsnovne4ENGLESKI JEZIK IV0 x 00 x 00 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEOsnovne4ENGLESKI JEZIK 42 x 10 x 00 x 0
BTFBILJNA PROIZVODNJAOsnovne4ENGLESKI JEZIK IV2 x 10 x 00 x 0
BTFANIMALNA PROIZVODNJAOsnovne4ENGLESKI JEZIK IV2 x 10 x 00 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEOsnovne4ENGLESKI JEZIK IV2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

21.04.2020

Engleski jezik i književnost (2017)-Savremeni engleski jezik 2 – Nivo B2.2

Oksana Raičević - Objava - 21.04.2020 10:58


12.04.2020

Engleski jezik i književnost (2017)-Savremeni engleski jezik 2 – Nivo B2.2

Savremeni engleski jezik 2 (Obrada teksta) - X nedelja - Objava - 12.04.2020 11:44


06.04.2020

Engleski jezik i književnost (2017)-Savremeni engleski jezik 2 – Nivo B2.2

PIsmene i usmene vježbe: video-predavanje i materijal za vježbe za tekuću sedmicu


05.04.2020

Engleski jezik i književnost (2017)-Savremeni engleski jezik 2 – Nivo B2.2

Savremeni engleski jezik 2 Obrada teksta - IX nedelja nastave - Objava - 05.04.2020 12:00


25.03.2020

Engleski jezik i književnost (2017)-Savremeni engleski jezik 2 – Nivo B2.2

SEJ II - samostalni rad studenata u periodu do 30.03.2020. - Objava - 25.03.2020 15:36


02.09.2020

Engleski jezik i književnost (2017)-Savremeni engleski jezik 2 – Nivo B2.2

Paragraf i konverzacija (izmjena termina za popravni ispit)


27.06.2020

Engleski jezik i književnost (2017)-Savremeni engleski jezik 2 – Nivo B2.2

Pismene i usmene vježbe: ukupni rezultati


15.06.2020

Engleski jezik i književnost (2017)-Savremeni engleski jezik 2 – Nivo B2.2

Pismene i usmene vježbe: rezultati


01.06.2020

Engleski jezik i književnost (2017)-Savremeni engleski jezik 2 – Nivo B2.2

Nova objava - 01.06.2020 12:22


20.05.2020

Biljna proizvodnja – reformisani program (2017)-Strani jezik - Ruski II

Nova objava - 20.05.2020 11:43 Engleski jezik II (Vjezbe)


20.05.2020

Engleski jezik i književnost (2017)-Savremeni engleski jezik 2 – Nivo B2.2

Pismene i usmene vjezbe: Obavjestenje


17.05.2020

Engleski jezik i književnost (2017)-Savremeni engleski jezik 2 – Nivo B2.2

Savremeni engleski jezik 2 - Prevod, XV sedmica nastave - 17.05.2020 13:18


Opširnije