Igor Ivanović

dr Igor Ivanović

docent | Filološki fakultet

Rođen sam u Zenici, Bosna i Hercegovina. Diplomirao sam 2006. godine, na katedri za engleski jezik, na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Magistrirao sam 2009. godine na Institutu za strane jezike. Doktorske studije sam završio na Filološkom fakultetu u Beogradu na studijskom programu: Jezik, književnost, kultura, modul Jezik, a tema doktorske disertacije je bila „Kontrastivna analiza stručne terminologije EU kroz perspektivu korpusne lingvistike“. Bavim se korpusnom i računarskom...

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2020SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Igor IvanovićHypotheses on Language Emergence and DevelopmentREVUE ROUMAINE DE LINGUISTIQUE-ROMANIAN REVIEW OF LINGUISTICS
2019SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Igor IvanovićEFL Classroom Discourse AnalysisTRANSYLVANIAN REVIEW

Obavjestenja iz nastave

Engleski jezik i književnost (2017)-Savremeni engleski jezik 2 – Nivo B2.2

Oksana Raičević - Objava - 21.04.2020 10:58

Engleski jezik i književnost (2017)-Savremeni engleski jezik 2 – Nivo B2.2

Savremeni engleski jezik 2 (Obrada teksta) - X nedelja - Objava - 12.04.2020 11:44

Engleski jezik i književnost (2017)-Savremeni engleski jezik 2 – Nivo B2.2

PIsmene i usmene vježbe: video-predavanje i materijal za vježbe za tekuću sedmicu

Engleski jezik i književnost (2017)-Savremeni engleski jezik 2 – Nivo B2.2

Savremeni engleski jezik 2 Obrada teksta - IX nedelja nastave - Objava - 05.04.2020 12:00

Engleski jezik i književnost (2017)-Savremeni engleski jezik 2 – Nivo B2.2

SEJ II - samostalni rad studenata u periodu do 30.03.2020. - Objava - 25.03.2020 15:36

Predavanja iz SUK

Engleski jezik i književnost (2017)-Savremeni engleski jezik 1 – Nivo B2.1

Predavanja iz Gramatike 1

Metalurgija i materijali (2017)-Engleski jezik I

Engleski jezik 1 - knjiga

Računarstvo i informacione tehnologije (2017)-Engleski jezik I

Engleski jezik 1 - knjiga

Računarske nauke-Engleski jezik 1

Engleski jezik 1 - knjiga