OPERATIVNI SISTEMI


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+3+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. razumije osnovne koncepte operativnih sistema i njihovu unutrašnju strukturu; 2. razumije načine realizacije, principe i kriterijume pri dizajnu operativnih sistema i koristi ih u programiranju; 3. koristi i razumije glavne savremene operativne sisteme; 4. projektuje i razvija programe korišćenjem sistemskih poziva; 5. razvija programe korišćenjem shell programiranja.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDAR PLAMENAC3x1
30B+1S+2P
PREDRAG STANIŠIĆ3x1
30B+1S+2P