Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+3+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. razumije osnovne koncepte operativnih sistema i njihovu unutrašnju strukturu; 2. razumije načine realizacije, principe i kriterijume pri dizajnu operativnih sistema i koristi ih u programiranju; 3. koristi i razumije glavne savremene operativne sisteme; 4. projektuje i razvija programe korišćenjem sistemskih poziva; 5. razvija programe korišćenjem shell programiranja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDAR PLAMENAC3x2
30B+4P
PREDRAG STANIŠIĆ3x1
30B+4P

Drugi septembarski rok

Prvi septembarski rok

Raspored polaganja, dodatni rok

Raspored polaganja

Raspored polaganja

Raspored polaganja

Sistemsko C programiranje - primjeri

Vježbe 26.11.

Zadaci sa vježbi, i prezentacije - shell

Windows Batch