EKOFIZIOLOGIJA


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+0+1
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGANA PETROVIĆ1x1
12B+1P
VUKOICA DESPOTOVIĆ1x1
12B+1P
ANDREJ PEROVIĆ1.5x1
12B+1P
DANKA CAKOVIĆ1.5x1
12B+1P