EKOFIZIOLOGIJA


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+0+1
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VUKOICA DESPOTOVIĆ1x1
4S
ANDREJ PEROVIĆ1.5x1
4S+2P
DANKA CAKOVIĆ1.5x1
4S+2P