Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-EKOLOGIJA-EKOFIZIOLOGIJA -   09.03.2021
  teski metali
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-EKOLOGIJA-EKOFIZIOLOGIJA -   12.02.2020
  katalog i prvo predavanje