Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Izracuna zbir, proizvod i razliku matrica, inverznu matricu i rijesi matricnu jednacinu. 2. Primijeni Kroneker_- Kapelijevu teoremu i Kramerovo pravilo. 3. Objasni i primijeni osnovne pojmove iz vektorske algebre (skalarni, vektorski ,mjesoviti proizvod). 4. Izracuna korijen i stepen kompleksnog broja.. 5. Rjesava konkretne zadatke iz analiticke geometrije koji se odnose na jednacinu prave ,jednacinu ravni i skiciranje povrsi drugog reda metodom presjeka.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELA ŠUŠIĆ2x1
81B+99P
MARIJA DOŠLJAK2x1
81B+99P
VELIMIR ĆOROVIĆ2x1
81B+99P

Konačni rezultati

Rezultati ispita

Obavještenje

Preliminarni rezultati završnog ispita

Obavještenje

Preliminarni rezultati popravnog kolokvijuma