Jela Šušić


Jela Šušić
Šifra: 170422
Prezime i ime: Jela Šušić
Titula: dr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Prirodno-matematički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEOsnovne1MATEMATIKA I2 x 10 x 00 x 0
MFMAŠINSTVOOsnovne1MATEMATIKA I3 x 10 x 00 x 0
MFDRUMSKI SAOBRAĆAJOsnovne1MATEMATIKA I3 x 10 x 00 x 0
MFMEHATRONIKAOsnovne1MATEMATIKA I0 x 00 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne1MATEMATIKA I2 x 10 x 00 x 0
MEDFARMACIJAOsnovne1MATEMATIKA2 x 10 x 00 x 0
MFMAŠINSTVOOsnovne2MATEMATIKA II3 x 10 x 00 x 0
MFMEHATRONIKAOsnovne2MATEMATIKA II0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije