OSNOVI ZEMLJOTRESNOG INŽENJERSTVA


Semestar: 4
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1.Opiše i objasni prirodu, načine mjerenja i efekte zemljotresa 2. Opiše različite parametre oscilacija tla koje se upotrebljavaju kao mjere intenziteta zemljotresa.3. Definiše seizmički rizik i objasni načine njegovog ublažavanja 4. Objasni kako zemljotresi utiču na ponašanje građevinskih objekata 5. Definiše zemljotresno opterećenje preko spektara odgovora

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MAJA LAUŠEVIĆ1x2
53B+31S+31P
SRĐAN JANKOVIĆ2x1
53B+31S+31P