OSNOVI ZEMLJOTRESNOG INŽENJERSTVA


Semestar: 4
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1.Opiše i objasni prirodu, načine mjerenja i efekte zemljotresa 2. Opiše različite parametre oscilacija tla koje se upotrebljavaju kao mjere intenziteta zemljotresa.3. Definiše seizmički rizik i objasni načine njegovog ublažavanja 4. Objasni kako zemljotresi utiču na ponašanje građevinskih objekata 5. Definiše zemljotresno opterećenje preko spektara odgovora

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MAJA LAUŠEVIĆ1x2
48B+24S+21P
SRĐAN JANKOVIĆ2x1
48B+24S+21P

Konacni rezultati APiP

Konacni rezultati OZI

Rezultati nakon zavrsnog ispita OZI

Predavanja - Osnove zemljotresnog inženjerstva (zoom link)

Vjezbe - link za call

Rezultati prvog kolokvijuma - 16.06.2020 14:12

Vježbanja 28.04 - Zadatak 7 i riješeni primjer

Zadatak 1

Vježbanja 21.04 - Zadatak 6 i riješeni primjer

Vježbanja 14.04 - Riješeni primjer 2 za Zadatak 5

Vježbanja 07.04 - Zadatak 5 i riješeni primjer

Vježbanja 31.03 - Zadatak 4 i riješeni primjer