POSEBNE TEHNIKE FUNDIRANJA


Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit student će biti u stanju da učestvuje u izradi projekata i izvođenju specifičnih tipova plitkih i dubokih fundamenata; izradi projekata zaštite temeljnih jama i poboljšanja temeljnog tla; izradi projekata i izvođenju fundamenata u specifičnim uslovima fundiranja ( duboka otvorena voda, nasuto tlo, jalovišta i sanitarne deponije).

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BORKO MILADINOVIĆ1x1
5B+5S+14P
1x1
5B+5S+14P
SLOBODAN ŽIVALJEVIĆ2x1
5B+5S+14P