Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-POSEBNE TEHNIKE FUNDIRANJA -   22.05.2021
  Nova objava - 22.05.2021 09:12
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-POSEBNE TEHNIKE FUNDIRANJA -   24.04.2021
  PTF 10 prezentacija predavanja
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-POSEBNE TEHNIKE FUNDIRANJA -   14.04.2021
  PTF 9_1 prezentacija - send space link
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-POSEBNE TEHNIKE FUNDIRANJA -   06.04.2021
  Prezentacija - Predavanje VIII - Opterecenja podgrada, proracun podgrada
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-POSEBNE TEHNIKE FUNDIRANJA -   06.04.2021
  Predavanje 9 - Poboljsanje tla - Uvod - Zbijanje - Injektiranje - Stabilizacija i modifikacija tla krecom i cementom
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-POSEBNE TEHNIKE FUNDIRANJA -   06.04.2021
  Predavanje 10 - Poboljsanje tla - Sljuncani sipovi - Pjescani sipovi- Mlazno injektiranje
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-POSEBNE TEHNIKE FUNDIRANJA -   17.03.2021
  Prezentacija - Predavanje 5 Temeljne jame - Priboj
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-POSEBNE TEHNIKE FUNDIRANJA -   03.03.2021
  Prezentacija - Predavanje 4 Temeljne jame
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-POSEBNE TEHNIKE FUNDIRANJA -   24.02.2021
  Prezentacija - Predavanje 3
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-POSEBNE TEHNIKE FUNDIRANJA -   17.02.2021
  INFORMACIJA ZA STUDENTE I PLAN RADA 2021
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-POSEBNE TEHNIKE FUNDIRANJA -   17.02.2021
  Prezentacija - Predavanje 1