Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-POSEBNE TEHNIKE FUNDIRANJA -   22.09.2021
  Rezultati kolokvijuma 22.09.2021. godine
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-POSEBNE TEHNIKE FUNDIRANJA -   22.09.2021
  Preliminarni rezultati ispita - sept 2021 - II termin
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-POSEBNE TEHNIKE FUNDIRANJA -   18.09.2021
  Preliminarni rezultati ispita - sept 2021 - I termin
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-POSEBNE TEHNIKE FUNDIRANJA -   08.09.2021
  Termin završnog ispita - Posebne tehnike fundiranja
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-POSEBNE TEHNIKE FUNDIRANJA -   07.09.2021
  Rezultati kolokvijuma održanog 01.09.2021.
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-POSEBNE TEHNIKE FUNDIRANJA -   06.07.2021
  Preliminarni rezultati ispita odrzanog 02.07.2021
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-POSEBNE TEHNIKE FUNDIRANJA -   21.06.2021
  Preliminarni rezultati zavrsnog ispita odrzanog 15.06.2021 - I termin
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-POSEBNE TEHNIKE FUNDIRANJA -   16.06.2021
  Rezultati kolokvijuma
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-POSEBNE TEHNIKE FUNDIRANJA -   25.05.2021
  Spisak pitanja 2021
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-POSEBNE TEHNIKE FUNDIRANJA -   19.05.2021
  PTF 11-2- Fundiranje na deponijama cvrstog otpada - Slobodan Zivaljevic's Zoom Meeting
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-POSEBNE TEHNIKE FUNDIRANJA -   12.05.2021
  PTF 11 - Fundiranje na nasutom tlu, jalovištima i sanitarnim deponijama - Slobodan Zivaljevic's Zoom Meeting
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-POSEBNE TEHNIKE FUNDIRANJA -   22.04.2021
  Nova objava - 22.04.2021 07:38
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-POSEBNE TEHNIKE FUNDIRANJA -   21.04.2021
  PTF X predavanje - Slobodan Zivaljevic's Zoom Meeting
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-POSEBNE TEHNIKE FUNDIRANJA -   15.04.2021
  Nova objava - 15.04.2021 07:12
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-POSEBNE TEHNIKE FUNDIRANJA -   14.04.2021
  Posebne tehnike fundiranja - IX-2 predavanje - zoom link
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-POSEBNE TEHNIKE FUNDIRANJA -   08.04.2021
  Nova objava - 08.04.2021 07:27
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-POSEBNE TEHNIKE FUNDIRANJA -   07.04.2021
  Posebne tehnike fundiranja - VIII/IX predavanje - zoom link
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-POSEBNE TEHNIKE FUNDIRANJA -   31.03.2021
  Posebne tehnike fundiranja - VIII predavanje - zoom link
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-POSEBNE TEHNIKE FUNDIRANJA -   27.03.2021
  VII AB dijafragme - predavanje - prezentacija - sendspace link
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-POSEBNE TEHNIKE FUNDIRANJA -   25.03.2021
  Nova objava - 25.03.2021 22:40
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-POSEBNE TEHNIKE FUNDIRANJA -   23.03.2021
  VII AB dijafragme - predavanje - zoom link
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-POSEBNE TEHNIKE FUNDIRANJA -   17.03.2021
  V predavanje - zoom link
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-POSEBNE TEHNIKE FUNDIRANJA -   03.03.2021
  IV predavanje - zoom link
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-POSEBNE TEHNIKE FUNDIRANJA -   23.02.2021
  III predavanje - zoom link
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-POSEBNE TEHNIKE FUNDIRANJA -   17.02.2021
  I predavanje - zoom link
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-POSEBNE TEHNIKE FUNDIRANJA -   15.09.2020
  Nova objava - 15.09.2020 22:57
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-POSEBNE TEHNIKE FUNDIRANJA -   13.09.2020
  Nova objava - 13.09.2020 11:16
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-POSEBNE TEHNIKE FUNDIRANJA -   06.09.2020
  Nova objava - 06.09.2020 12:06
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-POSEBNE TEHNIKE FUNDIRANJA -   29.08.2020
  Nova objava - 29.08.2020 11:50
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-POSEBNE TEHNIKE FUNDIRANJA -   16.07.2020
  Nova objava - 16.07.2020 09:16
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-POSEBNE TEHNIKE FUNDIRANJA -   03.07.2020
  Nova objava - 03.07.2020 12:53
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-POSEBNE TEHNIKE FUNDIRANJA -   02.07.2020
  Rezultati popravnog kolokvijuma
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-POSEBNE TEHNIKE FUNDIRANJA -   26.06.2020
  Nova objava - 26.06.2020 10:53
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-POSEBNE TEHNIKE FUNDIRANJA -   16.04.2020
  Nova objava - 16.04.2020 19:43
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-POSEBNE TEHNIKE FUNDIRANJA -   31.03.2020
  Nova objava - 31.03.2020 14:52
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-POSEBNE TEHNIKE FUNDIRANJA -   26.03.2020
  Posebne tehnike fundiranja - teorija
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-POSEBNE TEHNIKE FUNDIRANJA -   18.03.2020
  Nova objava - 18.03.2020 11:13
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-POSEBNE TEHNIKE FUNDIRANJA -   04.03.2020
  Nova objava - 04.03.2020 08:03
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-POSEBNE TEHNIKE FUNDIRANJA -   19.02.2020
  Termin časova vježbi