Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Razlikuje karakteristike zvuka i zvučne pojave, izračuna vrijeme reverberacije prostorije i prepoznaje osnove zvučne izolacije; 2. Ukratko opiše različite mehanizme transfera toplote i izračuna ključne koeficijente; 3. Definiše osnovne relacije kinetičke teorije gasova i termodinamike; 4. U teorijskim analizama primijeni osnovne zakonitosti elektromagnetizma, i izvrši klasifikaciju materijala prema električnim i magnetnim svojstvima; 5. Definiše i u teorijskim analizama primijeni zakonitosti optike, i u osnovi razlikuje koncepte dnevnog i vještačkog osvjetljenja prostora; 6. Ukratko objasni radioaktivnost, i s njom u vezi navede standarde u oblasti građevinarstva.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
KRSTO IVANOVIĆ1x1
98B+61P
VANJA VELJOVIĆ1x1
98B+61P
NEVENKA ANTOVIĆ2x1
98B+61P

Drugi domaći zadatak

Prvi domaći zadatak

Prvi kolokvijum iz fizike

Drugi kolokvijum

Rezultati drugog kolokvijuma

Fizika - predavanje 13.10.2021