Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-FIZIKA -   18.01.2022
  Popravni kolokvijumi iz fizike
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-FIZIKA -   04.01.2022
  Četvrti domaći zadatak
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-FIZIKA -   11.12.2021
  Drugi kolokvijum
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-FIZIKA -   22.11.2021
  Rezultati drugog kolokvijuma
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-FIZIKA -   10.10.2021
  Fizika - predavanje 13.10.2021
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-FIZIKA -   01.03.2021
  Martovski rok
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-FIZIKA -   29.12.2020
  Četvrti domaći zadatak
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-FIZIKA -   21.11.2019
  Drugi domaći zadatak