Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Kategorišu tla prema jedinstvenoj klasifikaciji 2. Odrede granice konzistencije 3. Definišu zbijenost nasipa po Proktoru 4. Odrede filtracione karakteristike tlau laboratoriji 5. Mjere stišljivost tla u laboratoriji 6. Proračunaju slijeganje za temelje plitkog fundiranja 7. Odrede smičuću čvrstoću tla iz direktnog opita i opita triaksijalne kompresije 8. Prepoznaju onosvne oblike nestabilnosti terena - klizišta 9. Prepoznaju razliku između stijene i tla

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Preliminarni rezultati ispita - sept 2021 - II termin

Preliminarni rezultati zavrsnog ispita-sept 2021 - I termin

Preliminarni rezultati ispita odrzanog 21.09.2020

Preliminarni rezultati zavrsnog ispita odrzanog 16.09.2020 - I termin

Vjezbe br. 6

Vjezbe br. 6, 8 i 10

Upustva za izradu grafickih zadataka - predloske