Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-MEHANIKA TLA I STIJENA -   22.09.2021
  Preliminarni rezultati ispita - sept 2021 - II termin
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-MEHANIKA TLA I STIJENA -   13.09.2021
  Preliminarni rezultati zavrsnog ispita-sept 2021 - I termin
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-MEHANIKA TLA I STIJENA -   17.07.2021
  MHTS - Preliminarni rezultati završnog ispita održanaog 15.07.2021. ( "korona" rok)
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-MEHANIKA TLA I STIJENA -   21.09.2020
  Preliminarni rezultati ispita odrzanog 21.09.2020
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-MEHANIKA TLA I STIJENA -   17.09.2020
  Preliminarni rezultati zavrsnog ispita odrzanog 16.09.2020 - I termin
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-MEHANIKA TLA I STIJENA -   14.09.2020
  Rezultati kolokvijuma održanog 12.09.2020. godine
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-MEHANIKA TLA I STIJENA -   08.09.2020
  Rezultati kolokvijuma održanog 07.09.2020. godine
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-MEHANIKA TLA I STIJENA -   14.07.2020
  Preliminarni rezultati zavrsnog ispita odrzanog 11.07.2020
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-MEHANIKA TLA I STIJENA -   07.07.2020
  Mehanika tla i stijena - Preliminarni rezultati zavrsnog ispita odrzanog 04.07.2020.
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-MEHANIKA TLA I STIJENA -   18.09.2018
  Mehanika tla i stijena - Preliminarni rezultati zavrsnog ispita odrzanog 16.09.2018
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-MEHANIKA TLA I STIJENA -   12.09.2018
  Mehanika tla i stijena - Preliminarni rezultati zavrsnog ispita odrzanog 08.09.2018
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-MEHANIKA TLA I STIJENA -   16.06.2018
  Mehanika tla i stijena - Rezultati zavrsnog ispita odrzanog 10.06.2018 - 16.06.2018 21:22
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-MEHANIKA TLA I STIJENA -   01.06.2018
  Prezentacija zadataka sa kolokvijuma - 01.06.2018 11:01
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-MEHANIKA TLA I STIJENA -   30.05.2018
  Nova objava - 30.05.2018 09:48
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-MEHANIKA TLA I STIJENA -   13.02.2018
  Nova objava - 13.02.2018 07:54
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-MEHANIKA TLA I STIJENA -   18.01.2018
  Graficki radovi - predloske
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-MEHANIKA TLA I STIJENA -   18.09.2017
  Preliminarni rezultati zavrsnog ispita odrzanog 11.09.2017. god.
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-MEHANIKA TLA I STIJENA -   28.06.2017
  Nova objava - 28.06.2017 15:01
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-MEHANIKA TLA I STIJENA -   20.06.2017
  Nova objava - 20.06.2017 10:32