Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-MEHANIKA TLA I STIJENA -   13.06.2018
  Vjezbe br. 6, 8 i 10
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-MEHANIKA TLA I STIJENA -   13.06.2018
  Vjezbe br. 6
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-MEHANIKA TLA I STIJENA -   13.02.2018
  Upustva za izradu grafickih zadataka - predloske