SPREGNUTE KONSTRUKCIJE


Semestar: 2
ECTS: 3.5
Status: Izborni
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Suštinski razumije ponašanje i racionalno prepoznaje polje primjene spregnutog poprečnog presjeka (čelik-beton). 2. Dokazuje naponsko-deformacijsko stanje u spregnutom poprečnom presjeku. 3. Dimenzioniše elemente u konstrukcijama usljed proizvoljne kombinacije presječnih sila. 4. Dimenzioniše i konstruiše veze i sredstva za sprezanje.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MLADEN MUHADINOVIĆ.5x1
21S+1P
PETAR SUBOTIĆ.5x1
21S+1P
SRĐA ALEKSIĆ2x1
21S+1P

Spregnute konstrukcije - bodovi poslije završnog ispita

Spregnute konstrukcije_Pregled poena nakon svih provjera znanja sa predlogom ocjena

Spregnute konstrukcije_Rezultati popravnog završnog ispita (pismeni dio)

Spregnute konstrukcije_Prijedlog ocjena nakon popravnog završnog ispita

Spregnute konstrukcije_Rezultati popravnog završnog ispita

Spregnute konstrukcije - Rezultati nakon usmenog završnog ispita sa prijedlogom ocjena

Spregnute konstrukcije_Nastavni materijal_13.04. - 27.04.

Spregnte konstrukcije - Nastavni materijal 30.03. - 13.04.