SPREGNUTE KONSTRUKCIJE


Semestar: 2
ECTS: 3.5
Status: Izborni
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Suštinski razumije ponašanje i racionalno prepoznaje polje primjene spregnutog poprečnog presjeka (čelik-beton). 2. Dokazuje naponsko-deformacijsko stanje u spregnutom poprečnom presjeku. 3. Dimenzioniše elemente u konstrukcijama usljed proizvoljne kombinacije presječnih sila. 4. Dimenzioniše i konstruiše veze i sredstva za sprezanje.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MLADEN MUHADINOVIĆ1x0
1P
PETAR SUBOTIĆ1x0
1P
SRĐA ALEKSIĆ2x0
1P

Spregnute konstrukcije - rezultati - septembarski rok

Rezultati pismenog dijela popravnog završnog ispita_SK

Pregled bodova nakon usmenog dijela završnog ispita_SK

Pregled bodova prije usmenog dijela završnog ispita_SK

Termin završnog i popravnog završnog ispita - Spregnute konstrukcije

Rezultati prvog kolokvijuma_SK

Spregnute konstrukcije_Nastavni materijal_13.04. - 27.04.

Spregnte konstrukcije - Nastavni materijal 30.03. - 13.04.