Obavještenja - Građevinski fakultet


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-SPREGNUTE KONSTRUKCIJE -   20.09.2022
  Spregnute konstrukcije - rezultati - septembarski rok
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-SPREGNUTE KONSTRUKCIJE -   29.06.2022
  Rezultati pismenog dijela popravnog završnog ispita_SK
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-SPREGNUTE KONSTRUKCIJE -   28.06.2022
  Pregled bodova nakon usmenog dijela završnog ispita_SK
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-SPREGNUTE KONSTRUKCIJE -   24.06.2022
  Pregled bodova prije usmenog dijela završnog ispita_SK
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-SPREGNUTE KONSTRUKCIJE -   05.06.2022
  Termin završnog i popravnog završnog ispita - Spregnute konstrukcije
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-SPREGNUTE KONSTRUKCIJE -   19.04.2022
  Rezultati prvog kolokvijuma_SK
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-SPREGNUTE KONSTRUKCIJE -   28.06.2021
  Spregnute konstrukcije_Bodovi poslije popravnog završnog ispita sa predlogom ocjena
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-SPREGNUTE KONSTRUKCIJE -   15.06.2021
  Spregnute konstrukcije - bodovi poslije završnog ispita
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-SPREGNUTE KONSTRUKCIJE -   17.07.2020
  Spregnute konstrukcije_Pregled poena nakon svih provjera znanja sa predlogom ocjena
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-SPREGNUTE KONSTRUKCIJE -   06.07.2020
  Spregnute konstrukcije_Rezultati popravnog završnog ispita (pismeni dio)
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-SPREGNUTE KONSTRUKCIJE -   03.07.2020
  Spregnute konstrukcije_Prijedlog ocjena nakon popravnog završnog ispita
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-SPREGNUTE KONSTRUKCIJE -   30.06.2020
  Spregnute konstrukcije_Rezultati popravnog završnog ispita
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-SPREGNUTE KONSTRUKCIJE -   26.06.2020
  Spregnute konstrukcije - Rezultati nakon usmenog završnog ispita sa prijedlogom ocjena
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-SPREGNUTE KONSTRUKCIJE -   22.06.2020
  Spregnute konstrukcije_Rezultati pismenog završnog ispita
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-SPREGNUTE KONSTRUKCIJE -   26.05.2020
  Termini pregleda trećeg grafičkog zadatka_Spregnute konstrukcije
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-SPREGNUTE KONSTRUKCIJE -   13.05.2020
  Termini pregleda drugog grafičkog zadatka_Spregnute konstrukcije
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-SPREGNUTE KONSTRUKCIJE -   04.05.2020
  Termin pregleda prvog grafičkog zadatka_Spregnute konstrukcije
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-SPREGNUTE KONSTRUKCIJE -   29.04.2020
  Nastavni materijal 27.04. - 01.05.
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-SPREGNUTE KONSTRUKCIJE -   07.04.2020
  Radni materijal
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-SPREGNUTE KONSTRUKCIJE -   23.03.2020
  Radni materijal
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-SPREGNUTE KONSTRUKCIJE -   02.09.2019
  Rezultati završnog ispita
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-SPREGNUTE KONSTRUKCIJE -   25.06.2019
  Rezultati popravnog završnog ispita
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-SPREGNUTE KONSTRUKCIJE -   14.06.2019
  Rezultati nakon završnog ispita i obavještenje
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-SPREGNUTE KONSTRUKCIJE -   10.06.2019
  Rezultati nakon završnog ispita
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-SPREGNUTE KONSTRUKCIJE -   01.06.2019
  Nova objava - 01.06.2019 18:01
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-SPREGNUTE KONSTRUKCIJE -   29.03.2019
  Termin I kolokvijuma Spregnute konstrukcije
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-SPREGNUTE KONSTRUKCIJE -   31.03.2018
  Rezultati prvog kolokvijuma_Spregnute konstrukcije
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-SPREGNUTE KONSTRUKCIJE -   27.06.2017
  Predlog zaključnih ocjena
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-SPREGNUTE KONSTRUKCIJE -   20.06.2017
  Rezultati kolokvijuma 2 - Jun 2017
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-SPREGNUTE KONSTRUKCIJE -   20.06.2017
  Presjek stanja - Jun 2017.
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-SPREGNUTE KONSTRUKCIJE -   23.04.2017
  Rezultati kolokvijuma 1 - April 2017