Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-SPREGNUTE KONSTRUKCIJE

Spregnute konstrukcije_Pregled poena nakon svih provjera znanja sa predlogom ocjena

17.07.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-SPREGNUTE KONSTRUKCIJE

Spregnute konstrukcije_Rezultati popravnog završnog ispita (pismeni dio)

06.07.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-SPREGNUTE KONSTRUKCIJE

Spregnute konstrukcije_Prijedlog ocjena nakon popravnog završnog ispita

03.07.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-SPREGNUTE KONSTRUKCIJE

Spregnute konstrukcije_Rezultati popravnog završnog ispita

30.06.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-SPREGNUTE KONSTRUKCIJE

Spregnute konstrukcije - Rezultati nakon usmenog završnog ispita sa prijedlogom ocjena

26.06.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-SPREGNUTE KONSTRUKCIJE

Spregnute konstrukcije_Rezultati pismenog završnog ispita

22.06.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-SPREGNUTE KONSTRUKCIJE

Termini pregleda trećeg grafičkog zadatka_Spregnute konstrukcije

26.05.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-SPREGNUTE KONSTRUKCIJE

Termini pregleda drugog grafičkog zadatka_Spregnute konstrukcije

13.05.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-SPREGNUTE KONSTRUKCIJE

Termin pregleda prvog grafičkog zadatka_Spregnute konstrukcije

04.05.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-SPREGNUTE KONSTRUKCIJE

Nastavni materijal 27.04. - 01.05.

29.04.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-SPREGNUTE KONSTRUKCIJE

Radni materijal

07.04.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-SPREGNUTE KONSTRUKCIJE

Radni materijal

23.03.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-SPREGNUTE KONSTRUKCIJE

Rezultati završnog ispita

02.09.2019


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-SPREGNUTE KONSTRUKCIJE

Rezultati popravnog završnog ispita

25.06.2019


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-SPREGNUTE KONSTRUKCIJE

Rezultati nakon završnog ispita i obavještenje

14.06.2019


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-SPREGNUTE KONSTRUKCIJE

Rezultati nakon završnog ispita

10.06.2019


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-SPREGNUTE KONSTRUKCIJE

Nova objava - 01.06.2019 18:01

01.06.2019


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-SPREGNUTE KONSTRUKCIJE

Termin I kolokvijuma Spregnute konstrukcije

29.03.2019


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-SPREGNUTE KONSTRUKCIJE

Rezultati prvog kolokvijuma_Spregnute konstrukcije

31.03.2018


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-SPREGNUTE KONSTRUKCIJE

Predlog zaključnih ocjena

27.06.2017


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-SPREGNUTE KONSTRUKCIJE

Rezultati kolokvijuma 2 - Jun 2017

20.06.2017


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-SPREGNUTE KONSTRUKCIJE

Presjek stanja - Jun 2017.

20.06.2017


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-SPREGNUTE KONSTRUKCIJE

Rezultati kolokvijuma 1 - April 2017

23.04.2017