PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA


Semestar: 2
ECTS: 4.5
Status: Izborni
Fond: 1+0+3
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. nabroji mogućnosti korišćenja informacionih tehnologija u građevinarstvu, posebno u upravljanju projektima 2. poveže i primijeni znanja iz oblasti organizacije i tehnologije građenja i planiranja 3. primijeni programe za tabelarne kalkulacije za izradu: analiza cijena, sastava radnih brigada, statičkih planova resursa, grafikona i diagrama 4. primijeni program za izradu planova (Ms Project) za konkretan problem: a. uradi dinamički plan izvršenja radova i osnovni plan (baseline) b. uradi dinamičke planove resursa (materijala, radne snage, mehanizacije, finansija) c. primijeni Pert metodu d. podesi prikaz i pripremi izlazne dokumente za štampu e. analizira planove i izvrši njihovu optimizaciju f. simulira i analizira praćenje realizacije plana g. primjeni metodu zarađene vrijednosti (Earned Value Method), tumači rezultate i donosi zaključke.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MLADEN GOGIĆ3x1
1S
ŽELJKA BELJKAŠ1x1
1S

Završni ispit - izmjena termina

Završni ispit, 02.06.2022.g. u 10h u sali 101

Rezultati nakon popravnog završnog ispita jun 2021

Termin polaganja za popravni I kolokvijum

Termin polaganja za II kolokvijum

Termin polaganja I kolokvijuma i grupe

Informacija i plan rada za 2020/21

Materijal za vježbe za prvi i drugi kolokvijum

Predavanja za prvi i drugi kolokvijum 2019/20