Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA -   18.02.2021
  Informacija i plan rada za 2020/21
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA -   17.03.2020
  Predavanja za prvi i drugi kolokvijum 2019/20
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA -   17.03.2020
  Materijal za vježbe za prvi i drugi kolokvijum