Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA -   29.06.2021
  Rezultati nakon popravnog završnog ispita jun 2021
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA -   24.05.2021
  Termin polaganja za popravni I kolokvijum
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA -   17.05.2021
  Termin polaganja za II kolokvijum
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA -   12.04.2021
  Termin polaganja I kolokvijuma i grupe
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA -   21.09.2020
  Pregled osvojenih bodova i predlog konacnih ocjena u septembarskom roku
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA -   16.09.2020
  Dodatni termin za II septembarski rok
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA -   10.09.2020
  Rezultati u prvom septembarskom roku
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA -   27.08.2020
  Detaljni raspored polaganja - septembarski rok 2020
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA -   15.07.2020
  Rezultati završnog ispita, pregled ukupno osvojenih bodova i predlog konacne ocjene
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA -   30.06.2020
  Rezultati završnog ispita, pregled ukupno osvojenih bodova i predlog ocjene
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA -   22.06.2020
  Pregled osvojenih bodova prije zavrsnog ispita (bez bodova na elaboratu)
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA -   22.06.2020
  Raspored po grupama za ZAVRŠNI ISPIT
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA -   21.06.2020
  Rezultati popravnih kolokvijuma
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA -   17.06.2020
  Predaja semestarskih radova
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA -   09.06.2020
  Termin polaganja II popravnog kolokvijuma
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA -   08.06.2020
  Termini za konsultacije 08-10.06.
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA -   08.06.2020
  REZULTATI DRUGOG KOLOKVIJUMA
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA -   03.06.2020
  Termini za konsultacije
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA -   02.06.2020
  Termin prvog popravnog kolokvijuma
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA -   19.05.2020
  Izmjena termina polaganja II kolokvijuma
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA -   18.05.2020
  Rezultati prvog kolokvijuma
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA -   18.05.2020
  Termin drugog kolokvijuma i procedura
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA -   21.04.2020
  Termin prvog kolokvijuma i procedura za prijavu
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA -   12.04.2020
  Predavanja, vježbe i kolokvijumi on line (izmjena satnice)
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA -   04.04.2020
  Termini on-line komunikacije
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA -   17.03.2020
  Predavanja tokom perioda obustave nastave
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA -   14.02.2020
  TEME ZA SPECIJALISTIČKE RADOVE
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA -   10.02.2020
  Materijal za predavanja i vjezbe 2019/20
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA -   10.02.2020
  Informacija i plan rada za 2019-20