Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

Termin polaganja I kolokvijuma i grupe

12.04.2021


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

Pregled osvojenih bodova i predlog konacnih ocjena u septembarskom roku

21.09.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

Dodatni termin za II septembarski rok

16.09.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

Rezultati u prvom septembarskom roku

10.09.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

Detaljni raspored polaganja - septembarski rok 2020

27.08.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

Rezultati završnog ispita, pregled ukupno osvojenih bodova i predlog konacne ocjene

15.07.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

Rezultati završnog ispita, pregled ukupno osvojenih bodova i predlog ocjene

30.06.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

Pregled osvojenih bodova prije zavrsnog ispita (bez bodova na elaboratu)

22.06.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

Raspored po grupama za ZAVRŠNI ISPIT

22.06.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

Rezultati popravnih kolokvijuma

21.06.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

Predaja semestarskih radova

17.06.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

Termin polaganja II popravnog kolokvijuma

09.06.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

Termini za konsultacije 08-10.06.

08.06.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

REZULTATI DRUGOG KOLOKVIJUMA

08.06.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

Termini za konsultacije

03.06.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

Termin prvog popravnog kolokvijuma

02.06.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

Izmjena termina polaganja II kolokvijuma

19.05.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

Rezultati prvog kolokvijuma

18.05.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

Termin drugog kolokvijuma i procedura

18.05.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

Termin prvog kolokvijuma i procedura za prijavu

21.04.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

Predavanja, vježbe i kolokvijumi on line (izmjena satnice)

12.04.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

Termini on-line komunikacije

04.04.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

Predavanja tokom perioda obustave nastave

17.03.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

TEME ZA SPECIJALISTIČKE RADOVE

14.02.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

Materijal za predavanja i vjezbe 2019/20

10.02.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

Informacija i plan rada za 2019-20

10.02.2020