Semestar: 3
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+.5+.5
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Poznaje osnovne vrste i karakteristike metala kao građevinskih materijala. 2. Poznaje principe i specifičnosti primjene, projektovanja, izvođenja i zaštite metalnih konstrukcija. 3. Proračuna nosivost i upitrebljivost, te da dimenzioniše metalne elemente u konstrukcijama u slučajevima osnovnih naponskih stanja (aksijalno zategnut štap, aksijalno pritisnutog štapa, elementi izloženi sili zatezanja i proizvoljnom dejstvu ostalih presječnih sila). Prepozna probleme stabilnosti metalnih konstrukcija. 4. Poznaje spojna sredstva i tehnike spajanja koje se primjenjuju u metalnim konstrukcijama. Proračuna nosivost i konstruiše osnovne tipove spojeva sa zakivcima, zavrtnjima, prethodnonapregnutim visokovrijednim zavrtnjevima, kao i zavarene spojeve. 5. Dispoziciono riješi metalnu konstrukciju industrijske hale. Riješi prihvatanje vertikalnih i horizontalnih opterećenja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BILJANA ŠĆEPANOVIĆ
MLADEN MUHADINOVIĆ
PETAR SUBOTIĆ

MK - MNG - Osnovne informacije o predmetu i plan rada 2019/20

MK - MNG - Semestarski rad - 2017/18 - 25.09.2017 13:22

MK - MNG - Informacija za studente i plan rada - 2017/18 - 25.09.2017 13:19