Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-METALNE KONSTRUKCIJE -   09.02.2020
  Metalne konstrukcije (Menadžment u građevinarstvu) - rezultati popravnog završnog ispita, pregled poena i predlog ocjena
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-METALNE KONSTRUKCIJE -   01.02.2020
  Metalne konstrukcije (Menadžment u građevinarstvu) - rezultati popravnog kolokvijuma i pregled poena
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-METALNE KONSTRUKCIJE -   17.01.2020
  Metalne konstrukcije (Menadžment u građevinarstvu) - rezultati završnog ispita
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-METALNE KONSTRUKCIJE -   12.01.2020
  Metalne konstrukcije (Menadžment u građevinarstvu) - rezultati kolokvijuma i pregled poena
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-METALNE KONSTRUKCIJE -   08.02.2019
  Metalne konstrukcije (Menadžment u građevinarstvu) - rezultati popravnog završnog ispita, pregled poena i predlog ocjena
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-METALNE KONSTRUKCIJE -   14.01.2019
  Metalne konstrukcije (Menadžment u građevinarstvu) - rezultati završnog ispita, pregled poena i predlog ocjena
Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-METALNE KONSTRUKCIJE -   09.01.2019
  Metalne konstrukcije (Menadzment u gradjevinarstvu) - rezultati kolokvijuma, pregled poena i predlog ocjena