SPREGNUTE KONSTRUKCIJE


Semestar: 4
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+.5+.5
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Razumije ponašanje i prepoznaje polje primjene spregnutog poprečnog presjeka (čelik-beton) u građevinarstvu. 2. Vlada osnovama proračuna spregnutog presjeka. 3. Vlada osnovama proračuna sredstava za sprezanje. 4. Poznaje opšte tehnologije izvođenja spregnutih konstrukcija u visokogradnji i mostogradnji.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SRĐA ALEKSIĆ
MLADEN MUHADINOVIĆ
PETAR SUBOTIĆ