Obavještenja - Građevinski fakultet


Građevinski fakultet--SPREGNUTE KONSTRUKCIJE -   17.07.2020
  Spregnute konstrukcije_MG_Pregled poena nakon svih provjera znanja sa predlogom ocjena
Građevinski fakultet--SPREGNUTE KONSTRUKCIJE -   14.07.2020
  Spregnute konstrukcije_Osvojeni broj poena sa predlogom ocjena
Građevinski fakultet--SPREGNUTE KONSTRUKCIJE -   24.06.2020
  Spregnute konstrukcije_Rezultati završnog ispita_MG
Građevinski fakultet--SPREGNUTE KONSTRUKCIJE -   19.06.2019
  Spregnute konstrukcije_bodovi prije završnog ispita
Građevinski fakultet--SPREGNUTE KONSTRUKCIJE -   13.06.2019
  Spregnute konstrukcije_Rezultati drugog kolokvijuma
Građevinski fakultet--SPREGNUTE KONSTRUKCIJE -   04.09.2018
  Spregnute konstrukcije_rezultati prvog kolokvijuma - septembarski rok
Građevinski fakultet--SPREGNUTE KONSTRUKCIJE -   12.04.2018
  Rezultati prvog kolokvijuma_Spregnute konstrukcije
Građevinski fakultet--SPREGNUTE KONSTRUKCIJE -   28.06.2017
  Spregnute konstrukcije_Prijedlog zaključnih ocjena - 28.06.2017 13:37
Građevinski fakultet--SPREGNUTE KONSTRUKCIJE -   20.06.2017
  Spregnute konstrukcije_Broj osvojenih poena nakon završnog ispita sa prijedlogom ocjena