ODABRANA POGLAVLJA IZ ZEMLJOTRESNOG INŽENJERSTVA


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Razumije i primjenjuje projektovanje seizmički otpornih konstrukcija prema Eurokodu 8 - Osnovni zahtjevi, kriterijumi i granična stanja. Definisanje seizmičkog optrećenja. Projektovanje objekata visokogradnje. Specifična pravila za pojedine materijale (armirani beton, čelik, kompozitni materijali, drvo) 2. Razumije osnove savremenih metoda seizmičke analize - Performance based design. Displacement based design. Push-over analiza. Probabilistička procjena seizmičkog odgovora. 3. Razumije koncept izolacije i disipacije energije - Izolacija od seizmičkog kretanja pomoću fleksibilnih ležišta. Pasivni i aktivni sistemi za disipaciju energije. 4. Razumije problematiku odabranih poglavlja iz geotehničkog zemljotresnog inženjerstva - Seizmička stabilnost kosina. Seizmički proračun potpornih zidova. Likvefakcija 5. Razumije seizmičku sigurnost, sanaciju i ojačanja postojećih i zemljotresom oštećenih objekata - Procjena seizmičke sigurnosti postojećih objekata. Klasifikacija građevina oštećenih zemljotresom. Određivanje funkcije povredljivosti. Novi koncept seizmičke rehabilitacije postojećih zgrada (FEMA 273). Načini i metode sanacije i ojačanja armiranobetonskih i zidanih konstrukcija.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SRĐAN JANKOVIĆ2x1
1S+3P
2x1
1S+3P