POSEBNA POGLAVLJA IZ METODE KONAČNIH ELEMENATA


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 2+2+0
Duplikat:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARINA RAKOČEVIĆ