INFEKTIVNE BOLESTI


Semestar: 7
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+3+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BRANKICA DUPANOVIĆ1.5x4
28B+3S+1P
SNEŽANA DRAGAŠ1.5x4
28B+3S+1P
MILOVAN ŽIVKOVIĆ3x1
28B+3S+1P