Snežana Dragaš

mr sci Snežana Dragaš

saradnik u nastavi | Medicinski fakultet | dopunski rad | honorarno

Akademske osnovne informacije: Specijalista za infektivne bolesti, uže specijslista virusolog, Magistar medicinskih nauka.   Stručno i akademsko školovanje  2016  Upisana na doktorskim studijama na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smjer mikobi i Infekcije. 2016   Uža specijalizacija iz virusologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Stečeno zvannje specijaliste...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne6INFEKTIVNE BOLESTI0 x 0.5 x 30 x 0
MEDMEDICINAOsnovne7INFEKTIVNE BOLESTI0 x 01.5 x 40 x 0
MEDMEDICINAOsnovne7, 8INFEKTIVNE BOLESTI(SPECIJALNA EPIDEMIOLOGIJA 10)0 x 01 x 30 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave