Semestar: 9, 10
ECTS: 12
Status: Obavezan
Fond: 4+2.5+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završene dvosemestralne nastave iz predmeta Pedijatrija, student Medicine treba da posjeduje sljedeće ishode učenja: 1. Poznaje osobitosti dječjeg organizma i principe i miljokaze fizičkog, intelektualnog, emocionalnog i socijalnog rasta i razvoja djeteta, od rođenja do adolescencije. 2. Osposobljen je da procjeni i analizira zdravstveno stanja djece i prepozna faktore okoline koji utiču na zdravlje djece. 3. Osposobljen je da procjeni rast i razvoj i poremećaje rasta i razvoja djeteta. 4. Prepoznaje i osposobljen je da rješava hitna stanja u pedijatriji i pruži kardiopulmonalnu reanimaciju djetetu svih uzrasta. 5. Osposobljen je da prepozna, dijanostikuje i liječi najvažnija stanja i bolesti novorođenčeta. 6. Zna da prepozna češće genetske i urođene ili stečene metaboličke bolesti i da postavi indikacije za genetsko savjetovanje. 7. Prepozna, dijanostikuje i liječi najvažnija stanja i bolesti iz domena opšte pedijatrije. 8. Poznaje i primjenjuje principe stimulacije ranog razvoja djeteta i prevencije i ranog otkrivanja poremećaja u djetinjstvu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DUŠANKA NOVOSEL.75x6
25B+15S+7P
DARJA LJUBIĆ.75x6
25B+15S+7P
NELICA IVANOVIĆ RADOVIĆ.75x6
25B+15S+7P
LIDIJA RAKOČEVIĆ.75x6
25B+15S+7P
DUŠANKA NOVOSEL.5x6
25B+15S+7P
DARJA LJUBIĆ.5x6
25B+15S+7P
NELICA IVANOVIĆ RADOVIĆ.5x6
25B+15S+7P
LIDIJA RAKOČEVIĆ.5x6
25B+15S+7P
LIDIJA BANJAC1.33x1
25B+15S+7P
OLIVERA MILJANOVIĆ1.33x1
25B+15S+7P
VESNA MIRANOVIĆ1.33x1
25B+15S+7P