John Doe

dr med Radović Ivanović Nelica

saradnik u nastavi | Medicinski fakultet | honorarno

Nelica Ivanović Radović             Rođena sam 13. novembra 1978. godine u Podgorici, gdje sam s odličnim uspjehom završila osnovnu školu i prirodno-matematički smjer Gimnazije za šta sam nagrađena diplomom “Luča”. Osnovne studije opšte medicine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu završila sam  21. oktobra 2005. godine sa prosječnom ocjenom 8,71 i ocjenom 10 na diplomskom ispitu. U više navrata bila sam dobitnik stipendije koju je...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDMEDICINAOsnovne2OSNOVI KLINIČKE PRAKSE I0 x 0.2 x 90 x 0
MEDMEDICINAOsnovne3OSNOVI KLINIČKE PRAKSE II0 x 00 x 00 x 0
MEDMEDICINAOsnovne3OSNOVI KLINIČKE PRAKSE II0 x 0.22 x 90 x 0
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne7PEDIJATRIJA0 x 0.25 x 10 x 0
MEDMEDICINAOsnovne9, 10PEDIJATRIJA (FIZIKALNA MEDICINA 8,MEDICINA.RADA 3)0 x 0.375 x 80 x 0
MEDMEDICINAOsnovne12KLINIČKI STAŽ0 x 02.33 x 60 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave