RADIOLOGIJA I NUKLEARNA MEDICINA


Semestar: 8
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Poznaje fizičke principe dobijanja slike upotrebom klasične radiografije, ultrazvuka, CT skenera i magnetne rezonance i niklearane medicine u dijagnostici. 2. Upotrebljava i razumije radiološku treminologiju (hiperdenzno-hipodenzno, homodeno-nehomogeno, tipove fizioloških sjenki u radiologji, Hausfildove jedinice apsorbcije, rezolucija). 3. Poznaje osnovne radiološke metode izbora u radiološkoj dijagnostici pojedinih oboljenja. 4. Koristi zaštitu pacijenata od zračenja tokom radioloških pregleda po ALARA principu, posebno rizičnih grupa pacijenata (trudnice, djeca). 5. Poznaje dobro komunikaciju sa sa pacijentom tokom planiranja radioloških pregleda i sa radiologom (timski rad). 6. Poznaje upotrebu radiološke dijagnostike u hitnim medicinskim stanjima.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SANJA ČEJOVIĆ.86x7
22B+8S+13P
VLADIMIR KRGOVIĆ.86x7
22B+8S+13P
DRAGOSLAV NENEZIĆ3.33x1
22B+8S+13P
LJILJANA BOJIĆ.37x1
22B+8S+13P
.28x7
22B+8S+13P
NEVENKA ANTOVIĆ.3x1
22B+8S+13P