Ljiljana Bojić


Ljiljana Bojić
Šifra: 900164
Prezime i ime: Ljiljana Bojić
Titula: Dr sci
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: da
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDMEDICINAOsnovne8RADIOLOGIJA I NUKLEARNA MEDICINA.37 x 1.28 x 70 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2015SCOPUS
Cicmil-Sarić Nada, Vučković Ljiljana, Bašović-Ristić Gordana, Bojić Ljiljana, Karađinović Vanja Klinički, patološki i terapijski tok bolesti kod pacijenta sa početnom dijagnozom metastatskog settle tumora - prikaz slučajaMedicinski Časopis