OSNOVI KLINIČKE PRAKSE I


Semestar: 2
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 1+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završene jednosemestralne nastave i položenog ispita iz predmeta Osnovi kliničke prakse I, student Medicine treba da posjeduje sledeće ishode učenja: 1. Zna način prijema u stacionarnu zdravstvenu ustanovu kao i vodjenje potrebne medicinske dokumentacije. 2. Umije da procijeni orijentaciono stanje pacijenta na prijemu i odredi vitalne parametre (puls, arterijski pritisak, disanje, kvalitet i boja kože). 3. Zna načine uzimanja različitih bioloških materijala za analizu. 4. Zna načine njege i ishrane pacijenata, dijetu kao sastavni dio njege i liječenja. 5. Zna da pripremi i aplicira ljekove za oralnu, subkutanu, intradermalnu i intramuskularnu pripremu, kao i da spremi infuzioni rastvor. 6. Zna higijenu bolesnika, bolesničke sobe i odjeljenja. 7. Zna trijažu i transport bolesnika. Zagrijevanje i hladjenje bolesnika.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NIKOLA BULATOVIĆ1x2
12B
DUŠANKA NOVOSEL1x2
11B
DARJA LJUBIĆ1x2
11B
NELICA IVANOVIĆ RADOVIĆ1x2
10B
EMIR MUZUROVIĆ1x2
12B
VESNA MIRANOVIĆ.33x1
56B
VLADIMIR TODOROVIĆ.27x1
56B
DANKO ŽIVKOVIĆ.2x1
56B
LJUBICA PEJAKOV.2x1
56B