MEDICINSKA STATISTIKA I INFORMATIKA


Semestar: 5
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Poslije završene jednosemestralne nastave i položenog ispita iz predmeta Medicinska statistika I informatika, student Medicine treba da posjeduje sledeće ishode učenja: 1. Zna da objasni osnovne pojmove matematičke statistike. 2. Izračunva statistike na zadatom uzorku upotrebom odgovarajućih programskih paketa. 3. Sprovodi obradu, sređivanje, grupisanje, tabeliranje i grafičko prikazivanje podataka upotrebom odgovarajućih programskih paketa. 4. Testira statističke hipoteze.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SAVO TOMOVIĆ2x1
34B+18S+1P
2x1
34B+18S+1P

Konačne ocjene

Predlog ocjena

Avgustovki rok

Zakljucne ocjene - 3

Zaključne ocjene 2

Zaključne ocjene

Čas 12.

Rezultati sa popravnog kolokvijuma

Čas 11.

Čas 10.

Preliminarni rezultati sa kolokvijuma

Kolokvijum