Medicinski fakultet-MEDICINA-MEDICINSKA STATISTIKA I INFORMATIKA -   10.02.2022
  Konačne ocjene
Medicinski fakultet-MEDICINA-MEDICINSKA STATISTIKA I INFORMATIKA -   28.01.2022
  Modifikovani predlog ocjena
Medicinski fakultet-MEDICINA-MEDICINSKA STATISTIKA I INFORMATIKA -   25.01.2022
  Predlog ocjena
Medicinski fakultet-MEDICINA-MEDICINSKA STATISTIKA I INFORMATIKA -   20.01.2022
  Termin polaganja popravnih kolokvijuma
Medicinski fakultet-MEDICINA-MEDICINSKA STATISTIKA I INFORMATIKA -   18.01.2022
  Modifikovani bodovi sa drugog kolokvijuma
Medicinski fakultet-MEDICINA-MEDICINSKA STATISTIKA I INFORMATIKA -   17.01.2022
  Preliminarni rezultati drugog kolokvijuma
Medicinski fakultet-MEDICINA-MEDICINSKA STATISTIKA I INFORMATIKA -   15.01.2022
  Drugi kolokvijum
Medicinski fakultet-MEDICINA-MEDICINSKA STATISTIKA I INFORMATIKA -   11.01.2022
  Primjer završnog ispita
Medicinski fakultet-MEDICINA-MEDICINSKA STATISTIKA I INFORMATIKA -   02.12.2021
  Preliminarni rezultati kolokvijuma
Medicinski fakultet-MEDICINA-MEDICINSKA STATISTIKA I INFORMATIKA -   28.11.2021
  Kolokvijum
Medicinski fakultet-MEDICINA-MEDICINSKA STATISTIKA I INFORMATIKA -   26.09.2021
  Prvi čas
Medicinski fakultet-MEDICINA-MEDICINSKA STATISTIKA I INFORMATIKA -   13.02.2021
  Zaključne ocjene, školska 2020/21
Medicinski fakultet-MEDICINA-MEDICINSKA STATISTIKA I INFORMATIKA -   03.02.2021
  Predlog ocjena 2
Medicinski fakultet-MEDICINA-MEDICINSKA STATISTIKA I INFORMATIKA -   18.01.2021
  Predlog ocjena
Medicinski fakultet-MEDICINA-MEDICINSKA STATISTIKA I INFORMATIKA -   14.12.2020
  Kolokvijum
Medicinski fakultet-MEDICINA-MEDICINSKA STATISTIKA I INFORMATIKA -   02.10.2020
  Predavanja I cas
Medicinski fakultet-MEDICINA-MEDICINSKA STATISTIKA I INFORMATIKA -   30.08.2020
  Ispit
Medicinski fakultet-MEDICINA-MEDICINSKA STATISTIKA I INFORMATIKA -   03.02.2020
  Konačne ocjene
Medicinski fakultet-MEDICINA-MEDICINSKA STATISTIKA I INFORMATIKA -   18.01.2020
  Predlog ocjena
Medicinski fakultet-MEDICINA-MEDICINSKA STATISTIKA I INFORMATIKA -   06.09.2019
  Avgustovki rok
Medicinski fakultet-MEDICINA-MEDICINSKA STATISTIKA I INFORMATIKA -   08.02.2019
  Zakljucne ocjene - 3
Medicinski fakultet-MEDICINA-MEDICINSKA STATISTIKA I INFORMATIKA -   07.02.2019
  Zaključne ocjene 2
Medicinski fakultet-MEDICINA-MEDICINSKA STATISTIKA I INFORMATIKA -   28.01.2019
  Zaključne ocjene
Medicinski fakultet-MEDICINA-MEDICINSKA STATISTIKA I INFORMATIKA -   02.12.2018
  Rezultati kolokvijuma
Medicinski fakultet-MEDICINA-MEDICINSKA STATISTIKA I INFORMATIKA -   17.11.2018
  Kolokvijum
Medicinski fakultet-MEDICINA-MEDICINSKA STATISTIKA I INFORMATIKA -   07.02.2018
  Konačne ocjene
Medicinski fakultet-MEDICINA-MEDICINSKA STATISTIKA I INFORMATIKA -   21.01.2018
  Predlog ocjena
Medicinski fakultet-MEDICINA-MEDICINSKA STATISTIKA I INFORMATIKA -   07.10.2017
  Obavještenje