OSNOVI KLINIČKE PRAKSE II


Semestar: 3
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 1+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završene jednosemestralne nastave i položenog ispita iz predmeta Osnovi kliničke prakse II, student Medicine treba da posjeduje sledeće ishode učenja: 1. Zna da primjenjuje principe asepse i antisepse u svakodnevnom radu kao i da kontroliše način sterilizacije instrumenata, zvaojnog materijala i veša. 2. Zna kako da stavi hirurški šav i da veže čvor, da previje ranu, kao i da prepozna komplikacije u zarastanju rane. 3. Zna načine rada sa pacijentima na hirurškim odjeljenjima i u intenzivnoj njezi. 4. Umije da da intravensku terapiju bolesniku. 5. Zna kako se plasira urinarni kateter i nazogastrična sonda, kao i kako se održava prohodnost disajnih puteva kod teških pacijenata. 6. Zna principe izvodjenja torakalne, abdominalne i lumbalne puncije. 7. Zna značaj održavanja lične higijene pacijenta. 8. Zna njegu bolesnika u krevetu. 9. Zna principe specijalne njege bolesnika.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DARJA LJUBIĆ ŠTURANOVIĆ1x2
8B+5S+2P
LIDIJA RAKOČEVIĆ1x2
10B+3P
LJUBICA PEJAKOV.16x1
34B+20S+9P
NELICA IVANOVIĆ RADOVIĆ1x2
8B+5S
OLIVERA MILJANOVIĆ.25x1
34B+20S+9P
SANJA MEDENICA.16x1
34B+20S+9P
VESNA MIRANOVIĆ.5x1
34B+20S+9P
VLADIMIR TODOROVIĆ.16x1
34B+20S+9P
ŽELJKA ROGAČ1x2
8B+5S+2P