OSNOVI KLINIČKE PRAKSE II


Semestar: 3
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 1+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završene dvosemestralne nastave i položenog ispita iz predmeta Osnovi kliničke prakse II, student Medicine treba da posjeduje sledeće ishode učenja: 1. Zna da primjenjuje principe asepse i antisepse u svakodnevnom radu kao i da kontroliše način sterilizacije instrumenata, zvaojnog materijala i veša. 2. Zna kako da stavi hirurški šav i da veže čvor, da previje ranu, kao i da prepozna komplikacije u zarastanju rane. 3. Zna načine rada sa pacijentima na hirurškim podjeljenjima i u intenzivnoj njezi. 4. Umije da da intravensku terapiju bolesniku. 5. Zna kako se plasira urinarni kateter i nazogastrična sonda, kao i kako se održava prohodnos disajnih puteva kod teških pacijenata. 6. Zna principe izvodjenja torakalne, abdominalne i lumbalne puncije. 7. Zna značaj održavanja lične higijene pacijenta. 8. Zna njegu bolesnika u krevetu. 9. Zna principe specijalne njege bolesnika.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DUŠANKA NOVOSEL1x2
6B+6S
DARJA LJUBIĆ1x2
6B+6S
NELICA IVANOVIĆ RADOVIĆ1x2
9B+3S
NIKOLA BULATOVIĆ1x3
15B
VESNA MIRANOVIĆ.4x1
38B+15S
OLIVERA MILJANOVIĆ.2x1
38B+15S
VLADIMIR TODOROVIĆ.14x1
38B+15S
DANKO ŽIVKOVIĆ.13x1
38B+15S
LJUBICA PEJAKOV.13x1
38B+15S