PREDKLINICKA ENDODONCIJA


Semestar: 8
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završene jednosemestralne nastave iz predmeta Predklinička endodoncija, student Stomatologije treba da posjeduje sljedeće ishode učenja: 1. Poznaje osnovne metode endodontskog liječenja zuba. 2. Poznaje osnovne anatomomorfološke karakteristike kanalnog sistema svih grupa zuba. 3. Poznaje, objašnjava i pravilno izvodi preparaciju pristupnog kaviteta, tehnike odontometrije, irigacije, medikacije i opturacije u laboratorijskim uslovima. 4. Poznaje i pravilno upotrebljava osnovne endodontske instrumente u kanalnom sistemu ekstrahovanih zuba različitih morfoloških grupa. 5. Poznaje i pravilno primjenjuje materijale u endodontskoj proceduri. 6. Sve naučene postupke i radnje može u potpunosti primjeniti u kliničkim uslovima.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JOVANA STAROVLAH1.5x1
6S+1P
SUNČICA BRNOVIĆ1.5x1
6S+1P
JOVANA STAROVLAH1x1
3B+4S
SUNČICA BRNOVIĆ1x1
3B+4S
JASMIN HONSIĆ3x1
7S+1P
JASMIN HONSIĆ2x1
3B+4S
MIRJANA ĐURIČKOVIĆ2x1
3B+4S
MIRJANA ĐURIČKOVIĆ1x1
7S+1P