Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završene jednosemestralne nastave iz predmeta Predklinička endodoncija, student Stomatologije treba da posjeduje sljedeće ishode učenja: 1. Poznaje osnovne metode endodontskog liječenja zuba ovladao je tehnikom postavljanja koferdama. 2. Poznaje osnovne anatomomorfološke karakteristike kanalnog sistema svih grupa zuba. 3. Poznaje, objašnjava i pravilno izvodi preparaciju pristupnog kaviteta, tehnike odontometrije, irigacije, medikacije i opturacije u laboratorijskim uslovima. 4. Poznaje i pravilno upotrebljava osnovne endodontske instrumente u kanalnom sistemu akrilatnih I ekstrahovanih zuba različitih morfoloških grupa. 5. Poznaje i pravilno primjenjuje materijale u endodontskoj proceduri. 6. Sve naučene postupke i radnje može u potpunosti primjeniti u kliničkim uslovima.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija