Mirjana Đuričković


Mirjana Đuričković
Šifra: 185534
Prezime i ime: Mirjana Đuričković
Titula: dr sci stom
Zvanje: docent
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne2UVOD U STOMATOLOGIJU I ISTORIJA STOMATOLOGIJE2 x 10 x 00 x 0
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne3PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA I1 x 10 x 00 x 0
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne3VJEŠTINA KOMUNIKACIJE U STOMATOLOGIJI.33 x 10 x 00 x 0
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne3, 4BOLESTI ZUBA-PREDKLINIKA1 x 10 x 00 x 0
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne4PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA II1 x 10 x 00 x 0
MEDMEDICINAOsnovne5VJEŠTINE KOMUNIKACIJE U MEDICINI.4 x 1.4 x 10 x 0
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne5, 6RESTAURATIVNA ODONTOLOGIJA1 x 10 x 00 x 0
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne5, 6RESTAURATIVNA ODONTOLOGIJA -PREDKLINIKA1 x 10 x 00 x 0
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne6HIGIJENA SA ORALNOM HIGIJENOM.35 x 1.35 x 10 x 0
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne7PREDKLINICKA ENDODONCIJA1 x 10 x 00 x 0
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne7URGENTNA STANJA U STOMATOLOGIJI.7 x 10 x 00 x 0
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne8KLINICKA ENDODONCIJA I0 x 05 x 10 x 0
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne9KLINIČKA ENDODONCIJA II0 x 04 x 10 x 0
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne9, 10DJEČJA STOMATOLOGIJA1 x 13 x 10 x 0
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne10POVREDE USTA I ZUBA KOD DJECE0 x 02 x 20 x 0
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne10IZRADA ZAVRŠNOG RADA0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2011SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Đuričković, M. & Ivanović, M.Stanje oralnog zdravlja kod dece uzrasta od 12 godina u Crnoj GoriVojnosanitetski pregled
Opširnije