Milan Martinovic


Milan Martinovic
Šifra: 900412
Prezime i ime: Milan Martinovic
Titula: dr stom
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: da
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne5, 6RESTAURATIVNA ODONTOLOGIJA -PREDKLINIKA0 x 03 x 20 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor