URGENTNA STANJA U STOMATOLOGIJI


Semestar: 7
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 1+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završene jednosemestralne nastave iz predmeta Urgentna stanja u stomatologiji, student Stomatologije treba da posjeduje sljedeće ishode učenja: 1. Posjeduje komunikacijske vještine sa pacijentom i madicinskim osobljem. 2. Sposoban je da samostalno pregleda pacijenta i uzme sve relevantne podatke vezane za njegovo zdravlje i bolest (stomatološka i odgovarajuća opšta anamneza), te sprovede neophodne dopunske dijagnostičke testove u cilju postavljanja dijagnoze. 3. Aktivno učestvuje u asistiranju u toku pružanja prve pomoći koju obavlja ljekar. 4. Posjeduje vještinu samostalnog pružanja prve pomoći kod većine urgentnih stanja u stomatologiji.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIRKO MIKIĆ.6x3
7B+9S+1P
NINA MARIĆ.1x3
7B+9S+1P
MIRJANA ĐURIČKOVIĆ.7x1
7B+9S+1P
LJUBICA PEJAKOV.3x1
7B+9S+1P
.3x3
7B+9S+1P