DENTALNA MORFOLOGIJA


Semestar: 1, 2
ECTS: 9
Status: Obavezan
Fond: 1.5+3+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Poslije završene nastave i položenog ispita iz predmeta Dentalna anatomija student Stomatologije treba da posjeduje sledeće ishode učenja: 1. Poznaje opštu oralnu i dentalnu anatomiju i specijalnu morfologiju primarne denticije. 2. Zna da opiše hronologiju nicanja zuba, obelježavanje zuba, dentalnu nomenklaturu i topografsko-anatomske znake na zubima. 3. Poznaje odontogenezu i vrste urođenih i stečenih dentalnih anomalija. 4. Poznaje uređenost i međusobni odnos dentalnih lukova. Poznaje osnove okluzije, pokrete i položaje mandibule. 5. Sposoban je da prepozna denticiju, klasu, zubni luk kojem zub pripada i identifikuje zub na osnovu atributa tipa i topografsko-anatomskih karakteristika. 6. Osposobljen je da oblikuje krunicu zuba u prikladnom materijalu ( vosak). 7. Integriše stečena znanja i vještine i osposobljen je za dalju edukaciju iz predkliničkih stomatoloških predmeta.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BILJANA ŽIŽIĆ2x1
16B+1P
BILJANA ŽIVKOVIĆ2x1
16B+1P
BILJANA ŽIŽIĆ1x1
16B+1P
BILJANA ŽIVKOVIĆ1x1
16B+1P
ZORICA POPOVIĆ4x1
16B+1P
ZORICA POPOVIĆ2x1
16B+1P
JASMINKA ANĐELIĆ2x1
16B+1P
JASMINKA ANĐELIĆ1x1
16B+1P