Biljana Žižić

Biljana Žižić

laborant | Medicinski fakultet

          Žižić Biljana rođena je 11.09.1973. godine u Konjicu, B i H. Osnovnu školu završila u Nikšiću. Srednju medicinsku školu - smjer zubni tehničar završila je u Podgorici 1992. godine. Nakon toga volontira 6 mjeseci u Domu zdravlja Nikšić i nastavlja da radi u struci u Privatnoj stomatološkoj ordinaciji sa zubnom tehnikom "Jokić" u Nikšiću do maja 1994. godine. Takođe pola godine rada u Privatnoj stomatološkoj ordinaciji "Mandić" u Nikšiću do jula 1995....

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne1, 2DENTALNA MORFOLOGIJA0 x 00 x 01.5 x 1
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne3, 4GNATOLOGIJA0 x 00 x 03 x 2
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne5, 6MOBILNA STOMATOLOŠKA PROTETIKA -PREDKLINIKA0 x 00 x 01.5 x 4
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne5, 6FIKSNA STOMATOLOŠKA PROTETIKA -PREDKLINIKA0 x 00 x 02.5 x 2
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne7, 8MOBILNA STOMATOLOŠKA PROTETIKA I0 x 00 x 01.5 x 2
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne7, 8FIKSNA STOMATOLOŠKA PROTETIKA I0 x 00 x 01.5 x 2
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne9, 10FIKSNA STOMATOLOŠKA PROTETIKA0 x 00 x 02.5 x 2
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne9, 10FIKSNA STOMATOLOŠKA PROTETIKA II0 x 00 x 01.75 x 1
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne9, 10MOBILNA STOMATOLOŠKA PROTETIKA II0 x 00 x 01.75 x 1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave