Biljana Živković

Biljana Živković

laborant | Medicinski fakultet

Rođena je 28.6.1984.godine u Nikšiću, Crna Gora, gdje je i završila osnovnu školu. Srednju Medicinsku školu završila je u Podgorici 2003.godine, smjer zubni tehničar. Visoku zdravstvenu školu strukovnih studija u Beogradu (Zemun) završila je 2006.godine sa zvanjem strukovni zubni protetičar. Pripravnički staž, u trajanju od devet mjeseci, završila je 2007.godine u Vojnoj bolnici Meljine u Herceg Novom. Položen stručni ispit....

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne1, 2DENTALNA MORFOLOGIJA0 x 00 x 01.5 x 1
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne3, 4GNATOLOGIJA0 x 00 x 03 x 2
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne5GNATOLOGIJA0 x 00 x 01.5 x 1
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne5, 6MOBILNA STOMATOLOŠKA PROTETIKA -PREDKLINIKA0 x 00 x 01.5 x 3
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne5, 6FIKSNA STOMATOLOŠKA PROTETIKA -PREDKLINIKA0 x 00 x 02.5 x 2
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne7, 8MOBILNA STOMATOLOSKA PROTETIKA0 x 00 x 00 x 0
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne7, 8MOBILNA STOMATOLOŠKA PROTETIKA I0 x 00 x 01.5 x 3
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne7, 8FIKSNA STOMATOLOŠKA PROTETIKA I0 x 00 x 01.5 x 6
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne9, 10FIKSNA STOMATOLOŠKA PROTETIKA0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave