OSNOVI ZDRAVSTVENE NJEGE I


Semestar: 1
ECTS: 11
Status: Obavezan
Fond: 4+15+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GORDANA MAGDELINIĆ1.91x7
68B+13P
RANKO RAKETIĆ1.87x7
68B+13P
MIRJANA IVANOVIĆ1.87x7
68B+13P
JELICA ĆERANIĆ1.87x7
68B+13P
MITAR SAVELJIĆ1.87x7
68B+13P
DRAGANA JOVANOVIĆ1.87x7
68B+13P
ANDRIJANA POPOVIĆ1.87x7
68B+13P
TATJANA BULATOVIĆ1.87x7
68B+13P
KRISTINA RADOMAN4x1
68B+13P